TraumaSensitiveYoga-Brabant
Trauma Sensitive Yoga Brabant

Nog iets meer uitleg over TCTSY

Basis principes van de yoga voor TCTSY:
> Ahisma
> Non-Attachment

Ahisma

Geweldloosheid- Niet schaden- Niet moorden. Goed zijn voor mens en dier. Dit kan door je taalgebruik, Positieve gedachten, Lief zijn voor je eigen lichaam, Bewust leven.

Non-Attachment

Geen hechting, wat inhoudt dat je niet afhankelijk bent van relaties, spullen, functie etc. Alles is maar van tijdelijke aard en als je dat op die manier kan benaderen dan ben je minder afhankelijk en dus meer zelfstandig.

Wat maakt TCTSY nu zo bijzonder?

Het taalgebruik is:

1. Voorbeelden uitnodiging

2. Voorbeelden waarnemingen

Corrigeren

Wij corrigeren niet in onze trauma-sensitieve yoga lessen noch adviseren we ze.

Kernpunten: power dynamics (wie is de baas over dit lichaam?); moeite met het lokaliseren bij huidcontact; moeite hebben om te weten en te beschrijven van het interne gevoel (“ja zeggen” maar “nee” bedoelen); bemoedigt het gevoel aan de buitenkant maar ondermijnt het gevoel van binnen (interoceptie).

Therapeutische doelen

Het oefenen van keuzes maken

Aan de wortel van trauma en PTSS is een ervaring die extreem gebrek aan keuze impliceert. Met specifieke yoga oefeningen kunnen we mensen uitnodigen om te beginnen met keuzes te maken in de directe relatie tot hun ervaring. Keuze ter wille van de keuze.

Huidig moment ervaringen vergroten

Trauma beïnvloedt ons vermogen om aanwezig te zijn. Ervaringen uit het verleden blijven onze aandacht trekken als ze volledig zijn geïntegreerd in ons organisme met inbegrip van onze neurofysiologie.

Elke Yoga vorm is een kans om te oefenen met een huidige moment ervaring.